Porebeton

Produktet: Porebeton

Porebeton er et bæredygtigt og varmeisolerende bygningsmateriale, der bruges som bagmure, facademure, skillevægge, lydmure, brandvægge, vægge i vådrum og kældre.

Materialerne i porebetonprodukterne er cement, brændt kalk, sand og eventuelt flyveaske. Dette gør porebeton til et naturligt byggemateriale.

​Kalk og sand males til finhed som cement. Sand og flyveaske blandes sammen, derefter tilsættes cement og kalk og til sidst aluminiumspulver. Blandingen fyldes i forme, de kemiske processer starter straks, og massen udvider sig kraftigt. Efter udvidelsen er massen så stiv, at den kan udskæres i de færdige formater. Til slut finder en damphærdning sted.

Porebeton fremstilles af flere fabrikker, og data kan variere en smule, hvorfor der henvises til at søge de eksakte oplysninger hos den enkelte producent/leverandør.

Porebeton

  • tåler vand og angribes ikke af råd og svamp
  • er lyd- og varmeisolerende
  • er brandsikkert i klasse A1
  • har en høj bæreevne og god stabilitet
  • kan genbruges
  • har en lang levetid
  • er søm- og skruefast

Densitet:

Densiteten for porebetonprodukter spænder mellem 340 – 750 kg/m3

Rumfangsbestandighed:

Svindet fra udleveringstilstand til ligevægts fugtindhold ved samme relative fugtighed (efter DIN 4164) udgør mindre end 0,10 mm/m (bygningssvindet).​

Varmeisoleringsevne:

Porebeton har en god varmeisoleringsevne. Basisvarmeledningstal = 0,15-0,17 W/m°C.

Frostbestandighed:

Ved normal anvendelse er porebeton frostbestandig. Ved meget stort fugtindhold som følge af f.eks. uhensigtsmæssig anvendelse kan der være risiko for frostskader.​

Vejrbestandighed:

Porebetonblokke kan anvendes til udendørs blank mur. Alt murværk skal imprægneres (der henvises til producents/leverandørs vejledning om overfladebehandling).​