“Massiv Hus”

Opførelse af massive huse

Byggefirmaet Laudal & Hansen forestår opførelsen af et énfamiliehus i Ugelbølle. Her er tale om et såkaldt “massiv hus”, hvilket kan forklares med, at porebeton er anvendt til såvel yder- og indermure – dog med undtagelse af mure, der ikke er fritliggende for jord (niveauforskel).​

Ved anvendelse af porebetonblokke på 36,5 cm i ydermurene undgås isolering. Bemærk – at dette overflødiggør den traditionelle skalmur.

​Tillige får man den fordel foræret, at ydermurene efterfølgende kan pudses i indfarvet puds, hvilket i sig selv letter arbejdet med vedligehold i fremtiden.

– af denne byggemåde tillige med anvendelse af dækelementer – også i ét-planhuse – opnår man en langt større stabilitet.

​Tænk på – at hver enkelt blok er 20 cm i højden, hvilket på de viste billeder giver en ikke uanseelig højde – uden der på nogen måde er indgået et kompromis med stabilitet for det samlede byggeri.