Dækelement

Etageadskillelse

Vi har stor ekspertise i montering af dækelementer og anvender 3 forskellige typer af dæk:

  • Porebetondæk er selvbærende porebetonelementer, med høj styrke og god isoleringsevne og har samtidig en lav vægt. De kan anvendes som mellemloft og i tagkonstruktioner.
  • LECAdæk har god bæreevne og gode lydisolerende egenskaber.
  • Betondæk er forspændte dækelementer, der er lavet med kanaler for at reducere vægten. De giver mulighed for stort spænd og effektiv luftlydsisolering.

Ved at anvende dækelementer opnås en hurtig montage, og en deraf følgende kortere byggetid.

Byggefirmaet Laudal & Hansen forestår også opførelse af énfamiliehuse i flere plan – hvor montering af etageadskillelse i form af dækelementer indgår.​